Đặc quyền dành cho thành viên COFFEE CLUB

 • Một trong hai
  lựa chọn mua
  Silver
  Silver

  Chào mừng

  Gold
  Gold

  Đạt 120 beans mỗi năm

  Diamond
  Diamond

  Đạt 240 beans mỗi năm

 • 01kg
  cà phê
  05 hộp
  viên nén

  8%
  10%
  12%
 • 03kg
  cà phê
  10 hộp
  viên nén

  10%
  12%
  15%
 • 05kg
  cà phê
  20 hộp
  viên nén

  12%
  15%
  20%
 • Quà chào mừng: 10 beans
 • Quà sinh nhật
 • Sách về cà phê
 • Thông tin mới nhất
 • Lớp học Barista
   
 • Thư mời tham dự sự kiện
   
 • Thư mời VIP dự sự kiện đặc biệt
   
   
Silver

Silver

Chào mừng

 • 01kg
  cà phê
  05 hộp
  viên nén

  8%
 • 03kg
  cà phê
  10 hộp
  viên nén

  10%
 • 05kg
  cà phê
  20 hộp
  viên nén

  12%
 • Quà chào mừng: 10 beans
 • Quà sinh nhật
 • Sách về cà phê
 • Thông tin mới nhất
 • Lớp học Barista
   
 • Thư mời tham dự sự kiện
   
 • Thư mời VIP dự sự kiện đặc biệt
   
Gold

Gold

Đạt 120 beans mỗi năm

 • 01kg
  cà phê
  05 hộp
  viên nén

  10%
 • 03kg
  cà phê
  10 hộp
  viên nén

  12%
 • 05kg
  cà phê
  20 hộp
  viên nén

  15%
 • Quà chào mừng: 10 beans
 • Quà sinh nhật
 • Sách về cà phê
 • Thông tin mới nhất
 • Lớp học Barista
 • Thư mời tham dự sự kiện
 • Thư mời VIP dự sự kiện đặc biệt
   
Diamond

Diamond

Đạt 240 beans mỗi năm

 • 01kg
  cà phê
  05 hộp
  viên nén

  12%
 • 03kg
  cà phê
  10 hộp
  viên nén

  15%
 • 05kg
  cà phê
  20 hộp
  viên nén

  20%
 • Quà chào mừng: 10 beans
 • Quà sinh nhật
 • Sách về cà phê
 • Thông tin mới nhất
 • Lớp học Barista
 • Thư mời tham dự sự kiện
 • Thư mời VIP dự sự kiện đặc biệt

Cách đổi beans

Mỗi 100.000VNĐ trên hoá đơn tương đương với 1 bean, bean có thể tích luỹ được sử dụng để đổi quà

Dùng bean đổi quà

Sửa dụng "Bean" tích lỹ để đổi những phần quà giá trị với nhiều lựa chọn khác nhau.

Giới thiệu bạn bè, nhận "bean" cảm ơn

Đơn hàng đầu tiên của thành viên mới do bạn giới thiệu, bạn nhận được 10 beans

Lưu ý

1/ Không áp dụng khung chiết khấu cà phê đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. Thành viên có thể lựa chọn áp dụng 1 trong 2: chiết khấu thành viên coffee club hay giảm giá theo chương trình khuyến mãi tháng. Tuy nhiên, khi thành viên sử dụng giảm giá theo chương trình khuyến mãi tháng, bạn vẫn có thể tích luỹ "beans".

2/ Điểm để nâng cấp hạn thành viên và nhận được điểm thưởng đều được tính trên giá sau chiết khấu (giảm giá chương trình thành viên hoặc giảm giá khuyến mại)

3/ Bạn có thể sử dụng "bean" để chuyển đổi thành Gift Ticket bất cứ lúc nào nhưng tất cả "bean" sẽ bị xoá vào ngày 31/12 hàng năm.

4/ Bạn có thể trở thành thành viên hạng Gold ngay khi mua máy pha cà phê tự động Melitta hoặc máy pha cà phê chuyên nghiệp

Đăng ký thành viên COFFEE CLUB
Thông tin cá nhân

---HOẶC---

Quên mật khẩu?

Hotline