Thương hiệu máy pha cà phê mới ECM Manufacture sẽ có mặt tại Vinbarista vào 9/2023 này!