Berjaya

Berjaya

Không chỉ là đơn vị tiên phong trong ngành công nghiệp thiết bị dịch vụ thực phẩm thương mại, Berjaya còn là nhà sản xuất trực tiếp các thiết bị. Hiện nay, Berjaya trực tiếp sản xuất thiết bị cho rất nhiều thương hiệu quốc tế về ngành công nghiệp thiết bị điện lạnh và dịch vụ thực phẩm trên toàn cầu.

Chat Facebook messenger