Carimali

Carimali

Trong hơn một thế kỷ, Carimali đã sản xuất và bán máy pha cà phê chuyên nghiệp trên toàn cầu, cung cấp đầy đủ các loại máy pha cà phê hoàn toàn tự động và truyền thống, máy xay và các phụ kiện.

Trong hơn một thế kỷ, Carimali đã sản xuất và bán máy pha cà phê chuyên nghiệp trên toàn cầu, cung cấp đầy đủ các loại máy pha cà phê hoàn toàn tự động và truyền thống, máy xay và các phụ kiện.

Chat Facebook messenger