Cubes Asia hân hạnh tài trợ cho sự kiện mừng quốc khánh Singapore lần thứ 52