Đắk Lắk giá cafe tiếp tục tăng lên 34,4 triệu đồng/tấn