FOOD AND HOTEL 2017 - CUBES ASIA LÀ NHÀ TÀI TRỢ MÁY XAY CAFE CHÍNH THỨC CỦA VBC 2016