KHÁCH HÀNG VINBARISTA - THE COFFEE HOUSE 183F TRẦN QUỐC THẢO, QUẬN 3