SINH NHẬT VÀNG – NGÀN QUÀ TẶNG TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH