THƯ CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐẾN THĂM GIAN HÀNG CÔNG TY CUBES ASIA TẠI HỘI CHỢ COFFEE EXPO VIETNAM 2017 (01/06/2017-03/06/2017)