Carraro

Carraro

Carraro là thương hiệu cà phê nổi tiếng ở Ý, được thành lập từ năm 1927. Đối với Carraro, chất lượng có nghĩa là lựa chọn nguồn gốc tốt nhất để cung cấp nguyên liệu, lựa chọn hỗn hợp, lựa chọn phương pháp chế biến cà phê.