Hoshizaki

Hoshizaki đã và đang giới thiệu ra thị trường nhiều loại sản phẩm bao gồm máy làm đá kết hợp công nghệ và sáng tạo mới bằng cách mạnh dạn thực hiện theo phương châm là “Không có sự phát triển của công ty nếu không có sản phẩm ban đầu.” 

Chat Facebook messenger