Carraro

Đối với Caffè Carraro, chất lượng có nghĩa là lựa chọn nguồn gốc tốt nhất để cung cấp nguyên liệu, lựa chọn phương pháp chế biến cà phê. Đây là những giá trị đã đưa Caffè Carraro trở thành công ty rang cà phê thành công như ngày nay.

Chat Facebook messenger